🎙موضوع: علت بروز سرطان در کودکان

🎤گوینده: جناب آقای سید عباس سجادی

🗓 یکشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲

🎗روابط عمومی
🎗موسسه خیریه حامی یار
🎗حامی کودکان مبتلا به سرطان

دیدگاه ها غیرفعال است