تسویه حساب پرونده کودکان بستری در بخش خون بیمارستان امیرکبیر

_

از جمله خدمات حمایتی موسسه خیریه حامی یار، همراهی در تسویه حساب پرونده های بیمارستانی کودکان مبتلا به سرطان می‌باشد که واحد مالی حامی یار پس از ترخیص کامل مددجو و بصورت ماهیانه با مراجعه به واحد مددگاری بیمارستان  نسبت به تسویه حساب پرونده های بیمارستانی اقدام می نماید.