آیا از زنگ خطر های ابتلا به سرطان در کودکان آگاهی دارید؟

🎙موضوع: آیا از زنگ خطر های ابتلا به سرطان در کودکان آگاهی دارید؟

🎤گوینده: جناب آقای سید عباس سجادی

🗓 یکشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲

🎗روابط عمومی
🎗موسسه خیریه حامی یار
🎗حامی کودکان مبتلا به سرطان

به نام پدر

🎙موضوع: به نام پدر

🎤گوینده: جناب آقای آرش لطفی

🗓 یکشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲

🎗روابط عمومی
🎗موسسه خیریه حامی یار
🎗حامی کودکان مبتلا به سرطان

JavaScript is required.

0:00
0:00

آغاز بکار رادیو حامی یار، همزمان با هفته ملی کودک

🎙موضوع: آغاز بکار رادیو حامی یار، همزمان با هفته ملی کودک

🎤گوینده: جناب آقای سید عباس سجادی

🗓 یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲

🎗روابط عمومی
🎗موسسه خیریه حامی یار
🎗حامی کودکان مبتلا به سرطان