🎙موضوع: از تاریکی تا روشنایی

🎤گوینده: سرکار خانم مریم کاظمی میقانی

🗓 یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲

🎗روابط عمومی
🎗موسسه خیریه حامی یار
🎗حامی کودکان مبتلا به سرطان

دیدگاه ها غیرفعال است