گالری تصاویر حامی یار

_

جشن هشت بهار

_

بازی خیرخواهانه فوتبال

_

مراسم شام غریبان حامی یار

_

نشست هم اندیشی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی در حوزه سلامت به میزبانی موسسه خیریه حامی یار

_

اولین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای تشکل های مردم نهاد استان مرکزی

_