اهدای ۲۸ کپسول اکسیژن به بیمارستان امیرکبیر اراک

در یک اقدام خداپسندانه از طرف خانواده خیر نیکوکار، مرحوم عباس جراح نژاد، تعداد ۲۸ عدد کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری جمعا به ارزش ۱۵۰‌میلیون تومان، مستقيما توسط خانواده مرحوم خریداری و توسط موسسه خیریه حامی یار به مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک اهدا گردید.

دیدگاه ها غیرفعال است