گفت‌وگو مهندس حامد صوفی، مدیرعامل موسسه خیریه حامی‌یار با هفته نامه مشعل، نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، با عنوان ” پاسخ به ندای درون “

🔻باهم بخوانیم👇

 

خبرگزاری مشعل

 

🎗حامی یار

🎗حامی کودکان مبتلا به سرطان و بیماران بیمارستان امیرکبیر

دیدگاه ها غیرفعال است