شفافیت یعنی مثل شیشه بودن

_
  • یکی از کاربردهای شیشه در معماری ساختمان ها، آوردن نور خورشید به داخل خانه است از این رو تعبیر حامی یار از حضور خیرین مصداق تابش نور به خانه است.
  • معتقدیم که شفافیت، نور حمایت را به سمت خود جذب می کند.
  • در برنامه ریزی استراتژیک موسسه، حامیان و خیرین از این طریق در جریان روند حمایت خیریه از مددجویان قرار خواهند گرفت.
اسفند

Title Element

بهمن

Title Element

دی

Title Element

آذر

Title Element

آبان

Title Element

مهر

Title Element

شهریور

Title Element

مرداد

گزارش عملکرد مرداد ماه سال 1402 موسسه خیریه حامی‌یار

تیر

گزارش عملکرد تیر ماه سال 1402 موسسه خیریه حامی‌یار

خرداد

گزارش عملکرد خرداد ماه سال 1402 موسسه خیریه حامی‌یار

اردیبهشت

گزارش عملکرد اردیبهشت ماه سال 1402 موسسه خیریه حامی‌یار

فروردین

گزارش عملکرد فروردین ماه سال 1402 موسسه خیریه حامی‌یار