پرداخت کمک هزینه پورت گذاری و نمونه برداری مغز استخوان

_

کودکان مبتلا به سرطان برای تزریق داروهای شیمی درمانی و یا داروهای دیگر به نصب پورت درمانی اقدام می نمایند.موسسه خیریه حامی یار در جهت تسریع در روند بهبودی و درمان کودکان به تامین هزینه پورت گذاری  آنان می پردازد.