پرداخت هزینه دارو، آزمایشات و عمل جراحی

_

یکی از خدمات حمایتی موسسه خیریه حامی یار پس از تشکیل پرونده، پرداخت هزینه تهیه دارو،آزمایشات و جراحی کودکان مبتلا به سرطان بستری در بخش خون بیمارستان امیر کبیر اراک بصورت کامل می باشد.