پرداخت هزینه تردد کودک و همراه وی از محل بیمارستان تا منزل

_

جهت تسهیل در تردد کودکان و حفظ ایمنی آنان در حین درمان، موسسه خیریه حامی یاراقدام  به تسهیل در تردد کودکان مبتلا به سرطان به هنگام ترخیص از بخش بستری تا درب منزل با آژانس معتمد و طرف قرارد حامی یار می نماید. پرداخت هزینه صرفا به صورت یک طرفه و بدون توقف (از محل بیمارستان به منزل) می باشد.