میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از کودکان حامی یار

دیدن لبخند زیبایت همچون جوانه زدن امید لابه لای شاخه های زندگی ست و این حس زیبا بزرگترین پاداش برای ماست.

با تشکر از کانون‌ پرورش فکری کودکان و نوجوانان، که به مناسبت هفته ملی کودک با برگزاری جشن و اهدای جوایز در ترسیم لبخند کودکان حامی یار سهیم بودند.

“هفته ملی کودک فرصتی برای ورود به جهان پاک کودکان است”

دیدگاه ها غیرفعال است