معرفی حامی یار

_

حامی یار موسسه ای، مردم نهاد، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی بوده و بر اصول امانتداری، حفظ ارزش های انسانی، صداقت و شفافیت مالی بنا گردیده است و با عزم خیرین و داوطلبین خیریه به کودکان مبتلا به سرطان زیر ۱۸ سال و بستری در مراکز درمانی دانشگاهی (دولتی) استان مرکزی، خدمات حمایتی و آموزشی ارائه می نماید.