معرفی حامی یار

_

حامی یار موسسه ای، مردم نهاد، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی بوده و بر اصول امانتداری، حفظ ارزش های انسانی، صداقت و شفافیت مالی بنا گردیده است و با عزم خیرین و داوطلین خیریه به کودکان زیر 18 سال مبتلا به سرطان خدمات درمانی، حمایتی و آموزشی و همچنین به بیماران بیمارستان امیرکبیر خدمات مددکاری ارائه می نماید.