معرفی مدیر واحدهای میانی حامی یار

_

موسسه خیریه حامی یار با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان مرکزی به شماره ثبت 913 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۸۰۳۱ در آبان ماه سال 1393 به پیشنهاد جناب آقای مهندس حامد صوفی با آگاهی از نیازهای کودکان بیمار و با همت والای خیرین استان مرکزی شکل گرفت و پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط ( استانداری استان مرکزی ) از اردی بهشت ماه 1395 فعالیت های خود را به همراه جمعی از خیرین و داوطلبین رسما در سطح استان مرکزی ادامه داد .

مسئول واحد خدمات حمایتی و آموزشی

_
الهام کیشانی فراهانی

نام و نام خانوادگی: الهام کیشانی فراهانی

سمت در حامی یار:مسئول واحد خدمات حمایتی

تاریخ تولد: 1350/11/16

محل تولد: تهران

تحصیلات:دیپلم تجربی

مسئول واحد روابط عمومی

_
شیما محمد حسینی هنرور

نام و نام خانوادگی: شیما محمد حسینی هنرور

سمت در حامی یار: مسئول واحد روابط عمومی

تاریخ تولد: 1381/06/02

محل تولد: اراک

تحصیلات:دانشجو روانشناسی

مسئول واحد امور مالی اداری

_
شهرزاد آذرپیام

نام و نام خانوادگی: شهرزاد آذرپیام

سمت در حامی یار: مسئول واحد امور مالی اداری

تاریخ تولد: 1375/01/06

محل تولد: اراک

تحصیلات: لیسانس حسابداری