معرفی مسئول واحدهای میانی حامی یار

_

مسئولیت راهبری و مدیریت واحد های خیریه بعهده کارمندان موسسه است. در شرایط کنونی، حامی یار دارای ۳ واحد اصلی؛ خدمات حمایتی، مالی و اداری و روابط عمومی می باشد.
هر واحد بر مبنای مجموعه‌ای از مقرارت و آیین نامه‌ی تعریف شده فعالیت کرده و در مجموع با مشارکت یکدیگر در راستای اهداف عالی موسسه حرکت می‌کنند.

مسئول واحد خدمات حمایتی

الهام کیشانی فراهانی

نام و نام خانوادگی: الهام کیشانی فراهانی

سمت در حامی یار: مسئول واحد خدمات حمایتی

تاریخ تولد: 1350/11/16

محل تولد: تهران

تحصیلات: دیپلم

ایمیل: [email protected]

مسئول واحد روابط عمومی و امور بین الملل

محمد معطی

نام و نام خانوادگی: محمد معطی

سمت در حامی یار: مسئول واحد روابط عمومی و امور بین الملل

تاریخ تولد: 1372/02/07

محل تولد: اراک

تحصیلات: کارشناس مدیریت

ایمیل: [email protected]

مسئول واحد مالی و اداری

شهرزاد آذرپیام

نام و نام خانوادگی: شهرزاد آذرپیام

سمت در حامی یار: مسئول واحد مالی و اداری

تاریخ تولد: 1375/01/06

محل تولد: اراک

تحصیلات: کارشناس حسابداری

ایمیل: [email protected]