مدیرعامل حامی یار

_

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی موسسه است، و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره و اساسنامه به وی تنفیض می گردد نماینده آنان بوده و از طرف موسسه حق امضا دارد. بر مبنای اساسنامه حامی یار مدیر عامل برای مدت یک سال از میان هیأت مدیره و یا خارج از آن انتخاب می گردد؛ اختیارات و وظایف مدیر عامل در چهارچوب اختیارات و مصوبات هیأت مدیره توسط هیأت مذکور تعیین می گردد.

مدیرعامل

مهندس حامد صوفی

نام و نام خانوادگی: حامد صوفی

سمت در حامی یار: بنیانگذار، مدیرعامل , عضو هیئت مدیره

تاریخ تولد: 1369/02/29

محل تولد: اراک

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت

شغل: کارمند شرکت پالایش نفت امام خمینی ( ره ) شازند

ایمیل: [email protected]