مدیرعامل حامی یار

_

مدیرعامل

_
مهندس حامد صوفی

نام و نام خانوادگی: حامد صوفی

سمت در حامی یار: بنیانگذار، مدیرعامل , عضو هیئت مدیره

تاریخ تولد: 1369/02/29

محل تولد: اراک

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت

شغل: کارمند پالایشگاه نفت امام خمینی ( ره ) شازند

پست الکترونیک شخصی: Soufi.hamed@gmail.com