مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

_

1- ارائه معرفی نامه با ذکر عنوان دقیق بیماری از سوی پزشک فوق تخصص خون و انکولوژی (معتمد موسسه)

2- ارائه نتیجه پاتولوژی یا جواب آزمایشات که درآن بیماری مددجو تشخیص داده شده باشد

3- ارائه اصل و فتوکپی مدارک شناسایی مددجو و تمام اعضا خانواده (تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی)

4- درصورت مراجعه اتباع خارجی ارائه مدارک قانونی اقامت و مدارک شناسایی الزامی است

5- در صورتی که حضانت کودک به عهده قیم وی باشد ارائه مدرکی مبنی بر اثبات قیومیت الزامی است

6- دو قطعه عکس 4*3 مددجو

7- کپی و اصل سند، قولنامه یا اجاره نامه محل سکونت همراه با فیش آب یا برق

8- ارائه کپی دفترچه بیمه پایه و تکمیلی

9- تکمیل فرم پذیرش و تشکیل پرونده در محل دفتر موسسه ( فرم شماره 1)

10- افتتاح حساب در بانک ایران زمین و دریافت حامی کارت به نام مددجو

11- تکمیل فرم رضایت نامه بازدید از محل سکونت مددجو (فرم شماره 2)

12- ارائه فیش حقوقی مهر شده  سرپرست خانواده (درصورتی که سرپرست شاغل در بخش دولتی یا خصوصی باشد)

13- در صورتی که خانواده دارای دانش آموز یا دانشجو باشد ارائه گواهی تحصیلی از مدرسه یا دانشگاه (برگه انتخاب واحد ترم جاری قابل قبول است)

14- در صورت داشتن بدهی یا اقساط، مستندات مبنی بر پرداخت اقساط ارائه گردد