شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

ایده تشکیل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه دستاورد منتج از برگزاری همایش توسعه اشتغال و کارآفرینی توسط جامعه نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تیرماه ۱۳۹۲ است. کمیته شبکه‌سازی بعد از این همایش با ۸ سمن و موسسه نیکوکاری تشکیل و به مرور ۱۶ سازمان رسید که هر دو هفته یک بار و در طی جلساتی اساس شکلگیری شبکه‌ای در سطح ملی را پایه گذاری کردند.

شکاف اصلی‌ای که پر کردن آن دلیل تاسیس داوطلبانه و دموکراتیک شبکه بود نیاز و جای خالی وجود شبکه‌ای ملی از سمن‌ها و موسسات نیکوکاری بود که با هدف تثبیت نقش و جایگاه مدنی اعضاءش، برای ایجاد هم‌افزایی، ظرفیت‌سازی، و ایجاد ارتباط و تعامل میان آنها بکوشد.

کمیته شبکه‌سازی در تاریخ ۲۵ آذر سال ۱۳۹۲ جلسه‌ای را با حضور جمع کثیری از سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف و مرتبط برگزار و ضمن ارائه ماموریت خود ۱۰ موسسه را به عنوان هیات موسس شبکه انتخاب کرد.

با گذشت بیش از دو سال و هفت ماه و تنظیم اساسنامه و آئین‌نامه‌های شبکه طی بیش از ۶۰ جلسه و ۴ نشست مشترک، سرانجام با مشارکت بیش از ۱۰۰ موسسه از سازمان‌های مردم نهاد و با برگزاری اولین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسان شبکه و اخذ مجوز از وزارت کشور، شبکه ملی رسما از تاریخ ۱۹ام اردیبهشت ۱۳۹۵ موفق به تشکیل هسته اولیه و فعالیت‌اش را آغاز کرد.

امروز خرسندیم از عضویت و مشارکت فعال بیش از ۱۵۰ عضو رسمی در شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه.

 

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه