روش‌های کمک به حامی یار

_
قلک

قلک حامی یار راحت ترین روش برای دریافت کمک به کودکان مبتلا به سرطان در داخل خانه های شما نیکوکاران میباشد .هر کدام از قلک های حامی یار ذخیره ای از مهربانی و امید هستند که با پر شدن آنها توسط مهراندیشان ارجمند سهم بزرگی در تامین دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان خواهد داشت. با مبالغ کم و مستمر، می توان  تغییرات بزرگی را برای کودکان مبتلا به سرطان رقم زد.

جهت دریافت قلک جدید و یا تحویل قلک پر شده ، لطفا فرم زیر را پر کرده و یا با شماره 09184787744 تماس حاصل فرمایید.

صندوق ایستاده

موسسه خیریه حامی یار با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان مرکزی به شماره ثبت 913 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۸۰۳۱ در آبان ماه سال 1393 به پیشنهاد جناب آقای مهندس حامد صوفی با آگاهی از نیازهای کودکان بیمار و با همت والای خیرین استان مرکزی شکل گرفت و پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط ( استانداری استان مرکزی ) از اردی بهشت ماه 1395 فعالیت های خود را به همراه جمعی از خیرین و داوطلبین رسما در سطح استان مرکزی ادامه داد .

فعالیت داوطلبانه

موسسه خیریه حامی یار با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان مرکزی به شماره ثبت 913 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۸۰۳۱ در آبان ماه سال 1393 به پیشنهاد جناب آقای مهندس حامد صوفی با آگاهی از نیازهای کودکان بیمار و با همت والای خیرین استان مرکزی شکل گرفت و پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط ( استانداری استان مرکزی ) از اردی بهشت ماه 1395 فعالیت های خود را به همراه جمعی از خیرین و داوطلبین رسما در سطح استان مرکزی ادامه داد .

کمک‌های نقدی

موسسه خیریه حامی یار با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان مرکزی به شماره ثبت 913 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۸۰۳۱ در آبان ماه سال 1393 به پیشنهاد جناب آقای مهندس حامد صوفی با آگاهی از نیازهای کودکان بیمار و با همت والای خیرین استان مرکزی شکل گرفت و پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط ( استانداری استان مرکزی ) از اردی بهشت ماه 1395 فعالیت های خود را به همراه جمعی از خیرین و داوطلبین رسما در سطح استان مرکزی ادامه داد .

کمک‌های غیرنقدی

موسسه خیریه حامی یار با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان مرکزی به شماره ثبت 913 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۸۰۳۱ در آبان ماه سال 1393 به پیشنهاد جناب آقای مهندس حامد صوفی با آگاهی از نیازهای کودکان بیمار و با همت والای خیرین استان مرکزی شکل گرفت و پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط ( استانداری استان مرکزی ) از اردی بهشت ماه 1395 فعالیت های خود را به همراه جمعی از خیرین و داوطلبین رسما در سطح استان مرکزی ادامه داد .