خدمات در حال ارائه به کودکان حامی یار

_
پرداخت هزینه دارو

……………………………..

………………………………

پرداخت هزینه آزمایشات

……………………………..

………………………………

تسویه حساب پرونده کودکان بستری در بخش خون بیمارستان امیرکبیر

……………………………..

………………………………

پرداخت هزینه عمل جراحی

……………………………..

………………………………

تامین تجهیزات ضروری حین درمان

……………………………..

………………………………

ارائه خدمات تسکینی در منزل (Home Care)

……………………………..

………………………………

پرداخت کمک هزینه پورت گذاری و نمونه برداری مغز استخوان

……………………………..

………………………………

توزیع تغذیه روزانه رایگان در بخش بستری کودکان مبتلا به سرطان

……………………………..

………………………………

توزیع سبد حمایتی

……………………………..

………………………………

تامین کالاهای بهداشتی طی زمان بستری

……………………………..

………………………………

تامین مکمل های غذایی مورد نیاز کودکان بستری

……………………………..

………………………………

ارائه خدمات پزشکی با مشارکت داوطلبانه پزشکان

……………………………..

………………………………

ارائه خدمات پیراپزشکی با مشارکت داوطلبانه پیراپزشکان

……………………………..

………………………………

ارائه خدمات داندانپزشکی

……………………………..

………………………………

ارائه خدمات مشاوره روانشناسی به کودکان و خانواده ایشان

……………………………..

………………………………

آموزش تحصیلی در تمام مقاطع با همکاری داوطلبانه معلمین آموزش و پرورش

……………………………..

………………………………

آموزش غیرتحصیلی
(قرآن، کاردستی، موسیقی، ورزش، نقاشی، زبان انگلیسی، قصه گویی، شطرنج و خلاقیت)

……………………………..

………………………………

برگزاری جشن های مناسبتی ویژه کودکان و خانواده ایشان

……………………………..

………………………………

برگزاری کارگاه های پیشگیری، مقابله و درمان سرطان

……………………………..

………………………………

پرداخت هزینه تردد کودک و همراه وی از محل بیمارستان تا منزل

……………………………..

………………………………