حضور ارزشمند تیم فوتسال آلومینیوم اراک در موسسه خیریه حامی یار

در اقدامی ارزشمند و داوطلبانه ،جناب آقای محمد رجائیان مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک، جناب آقای رضا امیری مدیر حوزه فوتسال، اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم فوتسال آلومینیوم اراک از موسسه خیریه حامی یار و مدرسه بیمارستان حامی یار بازدید به عمل آوردند.

در جریان این بازدید، به قهرمانان کوچک حامی یار پیراهن تیم آلومینیوم اراک اهدا شد.

دیدگاه ها غیرفعال است