موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

_

موسسه خیریه حامی یار در طول فعالیت خود با تکیه بر اصل شفافیت همواره تصویر روشنی از فعالیت‌های خود ارائه داده است. از آنجا که حمایت همه جانبه این موسسه مردم نهاد از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌های آنها با تکیه بر مشارکت‌های مردمی صورت می‌پذیرد،‌ لزوم آگاهی خیرین و ذی نفعان آن از نحوه و جزئیات عملکرد مالی موسسه مورد تاکید است و این امر توسط انتشار صورت‌های مالی موسسه و گزارش بازرس و همچنین پاسخ هیأت مدیره به گزارش بازرس صورت می‌پذیرد.
یکی از اقداماتی که سلامت مالی یک موسسه را تأمین می کند، حسابرسی است. حسابرسی را می‌توان ستون‌ یک نظام مالی سالم قلمداد کرد که بدون آن‌ سیستم مالی توان ایستادگی ندارد.
به طور ساده حسابرسی فرایندی است که در آن اسناد، صورت‌ها و معاملات مالی موسسه موردبررسی و صحت سنجی قرار می‌گیرد و در انتها نتایج این بررسی در قالب یک گزارش ارائه می‌شود. بر همین اساس اسناد مالی ثبت‌شده در حسابداری موسسه مورد واکاوی قرار می‌گیرد تا هرگونه خطا در آن مشخص شده و از بروز هرگونه اشتباه در موسسه جلوگیری ‌شود.
با همین هدف موسسه در کنار نظارت و بررسی اسناد مالی توسط بازرس با مصوبه هیئت مدیره از خدمات موسسه حسابرسی استفاده نموده است.