شرکت پویا اندیشان آروین فرتاک

_

موسسه خیریه حامی یار در طول فعالیت خود با تکیه بر اصل شفافیت همواره تصویر روشنی از فعالیت‌های خود ارائه داده است. از آنجا که حمایت همه جانبه این موسسه مردم نهاد از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌های آنها با تکیه بر مشارکت‌های مردمی صورت می‌پذیرد،‌ لزوم آگاهی خیرین و ذی نفعان آن از نحوه و جزئیات عملکرد مالی موسسه مورد تاکید است و این امر توسط انتشار صورت‌های مالی موسسه و گزارش بازرس و همچنین پاسخ هیأت مدیره به گزارش بازرس صورت می‌پذیرد.
یکی از اقداماتی که سلامت مالی یک موسسه را تأمین می کند، حسابرسی است. حسابرسی را می‌توان ستون‌ یک نظام مالی سالم قلمداد کرد که بدون آن‌ سیستم مالی توان ایستادگی ندارد.
به طور کلی حسابرسی داخلی نوعی سیستم کنترلی بوده که مدیریت موسسه برای مشخص شدن کیفیت هزینه کردها و عملیات های مالی و آگاهی از وضعیت مالی موسسه و دارایی ها انجام می دهند. همچنین حسابرسی داخلی به منظور کنترل منابع مالی و انحرافات آن بایستی در موسسه انجام شود تا از بروز مشکلات مالی و اشتباهات فاحش و زیان های ناشی از آن پیشگیری نماید. با همین هدف موسسه در کنار نظارت و بررسی اسناد مالی توسط بازرس با مصوبه هیئت مدیره از خدمات مشاوره مالی شرکت پویا اندیشان آروین فرتاک با مدیریت جناب آقای یاسر رضایی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران استفاده نموده است.