جراحی

_

از جمله خدمات حمایتی موسسه خیریه حامی یار، تامین هزینه عمل جراحی کودکان مبتلا به سرطان می‌باشد.