تامین مکمل های غذایی مورد نیاز کودکان بستری

_

موسسه خیریه حامی یار به جهت جبران کمبود مواد مغذی کودکان بیمار، با تجویز پزشک معالج و معتمد بخش بستری کودکان مبتلا به سرطان، به تامین هزینه مکمل های غذایی میپردازد.