برگزاری کارگاه های پیشگیری، مقابله و درمان سرطان

_

کمک در پیشگیری و تشخیص به هنگام سرطان از جمله اهداف موسسه خیریه حامی یار می باشد. به همین جهت با برگزاری کارگاه های آگاهی رسانی عمومی و ویژه کارخانه ها، شرکت ها، ارگان ها، مدارس به پیشگیری وتشخیص به هنگام بیماری سرطان میپردازد.