برگزاری جشن های مناسبتی ویژه کودکان و خانواده ایشان

_

جشن ها و اعیاد ها فرصت کوچکی برای در کنار هم شاد زیستن است. حامی یار با برگزاری جشن ها و مراسم های شادی بخش و با دعوت از هنرمندان برجسته و برنامه های متنوع به حفظ و ارتقای روحیه کودک وخانواده ی او می پردازد.