بازی دوستانه تیم‌های آلومرول نوین و روان گداز پردیس

گزارش تصویری بازی دوستانه تیم‌های آلومرول نوین و روان گداز پردیس، با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان حامی یار

دیدگاه ها غیرفعال است