بازرس حامی یار

_

موسسه خیریه حامی یار با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان مرکزی به شماره ثبت 913 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۸۰۳۱ در آبان ماه سال 1393 به پیشنهاد جناب آقای مهندس حامد صوفی با آگاهی از نیازهای کودکان بیمار و با همت والای خیرین استان مرکزی شکل گرفت و پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط ( استانداری استان مرکزی ) از اردی بهشت ماه 1395 فعالیت های خود را به همراه جمعی از خیرین و داوطلبین رسما در سطح استان مرکزی ادامه داد .

بازرس اصلی

_
امیرسینا صادقی

نام و نام خانوادگی: امیرسینا صادقی

سمت در حامی یار: بازرس اصلی

تاریخ تولد: 1367/06/18

محل تولد: تهران

تحصیلات: کاردانی کامپیوتر

شغل: آزاد