بازدید اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه استان مرکزی از حامی یار

به گزارش روابط عمومی حامی‌یار یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، اعضای مرکز وکلای قوه قضائیه استان مرکزی از موسسه خیریه حامی‌یار بازدید کردند.

در جریان این بازدید، پیرامون درمان کودکان مبتلا به سرطان و خدمات ارائه شده به آنها گفتگو به عمل آمد.

دیدگاه ها غیرفعال است