تماس با حامی یار

_

آدرس‌ها

_

دفتر مالی و اداری

اراک، بیمارستان امیرکبیر(راه آهن)، انتهای بیمارستان، جنب بخش خون و آنکولوژی اطفال. کدپستی : 381961187

 

دفتر خدمات حمایتی و مدرسه بیمارستان حامی یار

اراک، خیابان شهید شیرودی(خیابان خرم)، میدان راه آهن، بیمارستان امیرکبیر، میدان پرستار، خیابان بهداری. کدپستی: 3819693385

شماره‌های تماس

_

مراجعه حضوری

_

همه روزه، به جز جمعه ها و ایام تعطیل، ساعت ۸ الی  15:30