ارائه خدمات تسکینی در منزل (Home Care)

_

از جمله خدمات موسسه خیریه حامی یار ارائه خدمات تسکینی و مراقبتی در منزل با تشخیص پزشک معالج می‌باشد.کودکانی که متاسفانه پاسخ مثبت به درمان نمی دهند و یا اند استیج می شوند با تشخیص پزشک معالج و رضایت خانواده کودک و هماهنگی که حامی یار با بخش پرستاری طرف قرارداد انجام می دهد کلیه خدمات پزشکی-پرستاری و تخصصی در منزل به کودک داده می شود.