نشست هیئت مدیره موسسه خیریه حامی یار با حضور بازرس موسسه و با دعوت از دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی برگزار شد

نشست هیئت مدیره موسسه خیریه حامی یار با حضور بازرس موسسه و با دعوت از دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی برگزار شد.
در این نشست گزارش عملکرد و خدمات ارائه شده به مددجویان از فروردین ماه سال 1402منتهی به ۳۱ مرداد ماه 1402 همراه با مستندات مالی توسط مهندس حامد صوفی مدیرعامل موسسه به هیئت مدیره و بازرس محترم ارائه و گزارش آن کتبا تقدیم شد.

در این نشست سرکار خانم شهرزاد آذر پیام مسئول مالی و اداری موسسه در خصوص حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل، توسط شرکت های حسابرسی طرف قرارداد و همچنین نظارت ناظر مالیاتی موسسه، توضیحاتی ارائه نمودند.
در این جلسه با اقدام به دعوت از دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان مرکزی بعنوان متولی و مرجع صدور پروانه فعالیت حامی یار، سرکار خانم صالحی به نمایندگی از دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی در جلسه حضور داشتند.
در پایان این نشست مهندس حامد صوفی با تاکید بر لزوم ارائه گزارش عملکرد و خدمات ارائه شده به عموم مردم و خیرین عنوان داشت در حامی یار آماده ارائه هرگونه گزارش شفاهی و کتبی به استانداری بعنوان تنها متولی و مرجع صدور پروانه فعالیت موسسه خیریه حامی یار هستیم.

روابط عمومی
موسسه خیریه حامی یار
حامی کودکان مبتلا به سرطان

دیدگاه ها غیرفعال است