چشم انداز حامی یار

_

از جمله آرمان های موسسه خیریه حامی یار می توان به حمایت مالی و بهبود کیفیت زندگی کودکان بیمار، استفاده بهینه از ظرفیت داوطلبان، ارتقاء کیفی بخش های بستری کودکان بیمار و آگاهی بخشی در خصوص بیماری سرطان اشاره کرد که با همت تمامی داوطلبان، عزم بر تحقق آن ها داریم.