شرایط پذیرش مددجو

_

خدمات موسسه به مددجویان مبتلا به سرطان که سن مددجو حین پذیرش 18 سال به پایین باشد، تعلق می گیرد. در حال حاضر، خدمات موسسه مشمول مددجویانی می باشد که در بخش خون بیمارستان امیرکبیر بستری و در کلینیک امام رضا(ع) شهر اراک در حال درمان  هستند.

تبصره 1 : با توجه به بستری کودکان مبتلا به اختلالات پلاکت و همچنین کودکان مبتلا به آنمی در بخش خون و عدم حمایت ایشان از طرف خیریه و نهاد دیگر، ایشان نیز همانند کودکان مبتلا به سرطان مشمول دریافت خدمات حمایتی و آموزشی می باشند.

تبصره 2 : در صورتی که مددجو به تشخیص پزشک متخصص به شهر یا مرکز دیگری ارجاع شود در صورت ارائه توضیحات کتبی توسط پزشک معتمد، موسسه ارائه خدمات به وی را ادامه خواهد داد.

تبصره 3 : در صورت عود بیماری چنانچه سن مددجو بالای 18 سال باشد و مددجو بیمار بخش و مددجوی موسسه بوده است، در صورت پذیرش در بخش خون و ارائه معرفی نامه از سوی پزشک معتمد موسسه ملزم به ارائه خدمات می باشد.

تبصره 4 : در صورت پیوند مغز استخوان و حصول نتیجه مطلوب از تاریخ پیوند تا مدت دو سال مشمول دریافت خدمات بوده و در غیر این صورت بعنوان مددجو در حال درمان تلقی خواهد شد.