شرایط پذیرش مددجو

_

خدمات موسسه به مددجویان مبتلا به سرطان که سن مددجو در حین پذیرش ۱۸ سال به پایین باشد، تعلق میگیرد.
درحال حاضر خدمات موسسه مشمول کلیه‌ی کودکان مبتلا به سرطان در “سراسر استان مرکزی ” که در مراکز درمانی دانشگاهی (دولتی) تحت درمان هستند مشمول دریافت خدمات از موسسه خیریه حامی یار می باشند.