واحد خدمات حمایتی حامی یار

_

واحد خدمات حمایتی و آموزشی با هدف ارائه خدمات هدفمند در حوزه سلامت ، رفاه ، نشاط و افزایش امیدواری کودکان مبتلا به سرطان و خانواده ها در موسسه تشکیل گشته است تا بتواند ایشان را در حرکت به سمت عافیت همراهی کند.
این واحد دارای بانک اطلاعاتی کامل و محرمانه در زمینه اطلاعات کودک ، خانواده اش و شرح مشکلات این عزیزان می باشد پس رازداری و امانت داری در کنار تعهد و احترام به کرامت انسانی از مهمترین شرایط فعالیت در این واحد و گروه های زیر مجموعه اش می باشد.