توزیع سبد حمایتی

_

موسسه خیریه حامی یار در فراهم آوری مواد غذایی مورد نیاز کودک به جهت تسریع در روند درمان، به اهدای سبد های حمایتی فصلی می پردازد؛ اقلام سبد های حمایتی فصلی شامل برنج، گوشت، مرغ، حبوبات، رب گوجه فرنگی، ماکارونی، سویا، روغن،  و … می باشد.