تقدیر از خبرنگاران داوطلب حامی یار

به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه حامی‌یار از خبرنگاران داوطلب خیریه تقدیر به عمل آوردند.

خبرنگاران داوطلب موسسه خیریه حامی‌یار، در پوشش اخبار و تهیه گزارش تصویری از اقدامات و فعالیت‌های موسسه در طول یکسال گذشته مشارکت داشتند.

حامی‌یار روز خبرنگار را به تمامی فعالان عرصه رسانه تبریک می‌گوید.

دیدگاه ها غیرفعال است