🎙موضوع: برای خواهرم ریحانه ‌…

🎤گوینده: سرکار خانم فاطمه محمدی

🗓 یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲

🎗روابط عمومی
🎗موسسه خیریه حامی یار
🎗حامی کودکان مبتلا به سرطان

دیدگاه ها غیرفعال است