بازدید مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی به اتفاق هیئت همراه از حامی یار

سه شنبه ۱۷ مرداد ماه، سید بهاالدین میرمحمدی مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی به اتفاق هیئت همراه از موسسه خیریه حامی‌یار بازدید کردند.

طرفین در جریان این بازدید، پیرامون درمان کودکان مبتلا به سرطان و خدمات ارائه شده به آنها گفتگو کردند.

دیدگاه ها غیرفعال است