از جمله اهداف تاسیس مدرسه بیمارستان

_
1

برقراری عدالت آموزشی

2

پیشگیری از محرومیت های تحصیلی کودکان بیمار

3

ارتقا روحیه و جلوگیری از افسردگی و بی حوصلگی کودک و پدیده بیمارستان زدگی

4

علاقه مندی به مدرسه پس از درمان

5

تقویت مثبت اندیشی توانبخشی در بدست آوردن پیشرفت تحصیلی

6

سازمان های مردم نهاد هم ماموریت در حوزه سرطان و غیر آن

7

تعیین مشکلات آموزشی دانش آموزان مبتلا به بیماری های سخت درمان در مقاطع مختلف تحصیلی

8

تعیین راهکارهای عملی کمک به پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به بیماری های سخت درمان توسط والدین ، معلمان و همکلاسی ها

9

تعیین مشکلات روانشناختی کودکان مبتلا به بیماری های سخت درمان