ارائه خدمات مشاوره روانشناسی به کودکان

_

کودکان مبتلا به سرطان، علاوه بر درد جسمانی ناشی از بیماری، ترس از محیط بیمارستان، بازماندگی تحصیلی و فشار های روانی ناشی از درمان خود را تحمل میکنند. به همین خاطر یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های واحد خدمات حمایتی حامی یار، حضور نزد کودک و خانواده ی او به جهت سازگاری بیشتر با بیماری و عوارض روانی و جسمانی مرتبط با آن است. موسسه خیریه حامی یار، با دعوت از روانشناسان برجسته نسبت به ارائه خدمات مشاوره برای کودکان و خانواده ایشان فراهم نموده است .