واحد آموزش حامی یار

_

هدف این واحد ارائه خدمات آموزشی در دو سطح الف) عمومی ( جهت بالا بردن آگاهی اجتماعی ) و ب) مددجویان ( کودکان بیمار ) در دو سطح تحصیلی و غیر تحصیلی می باشد .
هدف از آموزش تحصیلی جلوگیری از عقب ماندگی تحصیلی کودکان بیمار و یا جبران عقب ماندگی تحصیلی این کودکان است .
هدف از آموزش غیر تحصیلی ارتقای روحیه کودکان در دوران بستری ، کشف و رشد استعداد کودکان در زمان غیر بستری و در طول درمان می باشد . از جمله خدمات این گروه ارائه خدمات آموزشی، ورزشی، هنری و مذهبی به بیماران و خانواده ایشان می‌باشد.

مدیر واحد : زهرا منصوری